СПИСАК ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Ред

бр.

ЈП  и ЈКП

Телефон

Директор

Адреса

e-mail

1. ЈКП „Водовод“ Бор 421-150

425-745

Ф-421-940

Горан Павић – ВД Чочетова 16 vodovod_bor@mts.rs

 

2. JKП „3. октобар“ Бор 432-224

ф-445-042

Далибор Орсовановић 7. јули 60 јkp3oktobar@mts.rs

 

3. ЈКП „Топлана“ Бор 423-168

ф-458-056

Милутин Симић – ВД Ђ.А.Куна 12 toplanabor@mts.rs

dirtopzp@gmail.com

 

4. ЈП „Боговина“ Бор 422-882 Наташа Јовановић – ВД Чочетова 16 jpbogovinabor@mts.rs

 

5. JП за стамбене услуге „Бор“ Бор 423-188

ф-423-199

Лидија Начић Николе Пашића 14 jpbor@mts.rs

 

6. JП „Зоолошки врт“ Бор 215-0029

215-0030

Дарко Драгијевић Доктора Миловановића бб zoovrt030@gmail.com

 

7.  Бизнис инкубатор

 центар Бор

457-750

457-751

Анабела Стојановић Наде Димића бб doobicbor@mts.rs

 

СПИСАК СРЕДЊИХ И ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Ред

бр.

УСТАНОВА

Телефон

Директор

Адреса

e-mail

1. Гимназија “Бора Станковић“ ф- 432-271

441-276

Миљана Голубовић Зелени булевар 26 gimnazijabor@mts.rs

 

2. Економско-трговинска школа, 2433-380

ф- 2456-310

Светлана Радосављевић Београдска 10 etsbor@mts.rs

 

3. Машинско-електотехничка школа ф- 456-021

456-022

Милован Божовић Зелени булевар 24 meskola@sbb.rs

 

4. Техничка школа 2432-270

ф- 2100-024

Владимир Станковић -ВД Београдска 10 tehnickaskolabor@mts.rs
5. ОШ “Вук Караџић“ ф-  424-588

425-782

Ивана Пајкић Моше Пијаде 6 osvukkaradzicbor@gmail.com

 

6. ОШ “Бранко Радичевић“ ф- 458-290

428-881

Радиша Петковић Моше Пијаде 31 osbrankoradicevic@mts.rs

 

7. ОШ “Свети Сава“ 421-688

ф-  422-673

Емилија Чолак Моше Пијаде 31 ossvetisavabor@ptt.rs

 

8. ОШ “Душан Радовић“ ф- 432-469

456-440

Ненад Ристић Краља Петра I 12 osdusanradovicbor@gmail.com
9. ОШ “3.октобар“ ф- 433-268

432-160

Снежана Савићевић 3. октобар 71 osnovnaskola3oktobar@gmail.com

 

10. ОШ “Станоје Миљковић“, ф- 436-860

456-710

Аца Младеновић Маршала Тита 199, Брестовац osstanoje@gmail.com

 

11. ОШ “Петар Радовановић“ ф- 2561-022 Снежица Огњановић Злот ospetarradovanovic@gmail.com

 

12. ОШ “Ђура Јакшић“    ф- 473-114

473-171

Бранимир Девић  Кривељ osdjurajk@gmail.com

 

13. ШОСО “Видовдан“ ф- 422-490 Соња Савић Моше Пијаде 31 sosovidovdan@yahoo.com

 

14. ОМШ “Миодраг Васиљевић“ Бор ф- 459-068 Александар Коколански Моше Пијаде 1 muzickaskola@mts.rs

 

 

 СПИСАК УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БОР

 

Ред

бр.

УСТАНОВА

Телефон

Директор

Адреса

e-mail

1. Народна библиотека Бор ц- 458-120

д- 423-592

ф- 423-543

Весна Тешовић Моше Пијаде  бр.19 nbbor@mts.rs

 

2. Музеј рударства и металургије Бор ц- 423-560

424-963

ф- 422-145

Драгана Игњатовић – ВД Моше Пијаде  бр.19 muzej5@mts.rs

 

3. Установа “Центар за културу општине Бор“ ф- 424-546 Данијел Чорболоковић Моше Пијаде  бр.1 kontakt@centarzakulturubor.org.rs

 

4. Предшколска установа “Бамби“ Бор ц- 425-160

д- 425-774

ф- 458-676

Љиљана Радичевић Моше Пијаде  бр.66 bambi.bor@mts.rs

 

5. Установа Спортски центар “Бор“ ф- 434-730

432-725

434-731

Бојана Длбокић Дубочанин

 

Зелени булевар  бб. uscbor@gmail.com

sportskicentarbor@gmail.com

 

6. Дом здравља Бор ф-432-833

432-777

др Весна Радосављевић Николе Коперника бр.2-4 dzbor@domzdravljabor.org.rs

 

7. Центар за социјални рад – Бор 422-589

423-184

Мирјана Митровић Војске Југославије   бр.11 bor.csr@minrzs.gov.rs

 

8. Апотека Бор ф- 444-135

444-135

Татјана Виденовић – ВД Николе Коперника бр.2-4 aubbor@mts.rs

 

9. Туристичка организација Бор

 

ц- 459-020

ф- 459-021

Мирјана Марић – ВД

 

Моше Пијаде  бр.19 tobor030@mts.rs