SPISAK JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I JAVNIH PREDUZEĆA

Red

br.

JP  i JKP

Telefon

Direktor

Adresa

e-mail

1. JKP „Vodovod“ Bor 421-150

425-745

F-421-940

Goran Pavić – VD Čočetova 16 vodovod_bor@mts.rs

 

2. JKP „3. oktobar“ Bor 432-224

f-445-042

Dalibor Orsovanović 7. juli 60 jkp3oktobar@mts.rs

 

3. JKP „Toplana“ Bor 423-168

f-458-056

Milutin Simić – VD Đ.A.Kuna 12 toplanabor@mts.rs

dirtopzp@gmail.com

 

4. JP „Bogovina“ Bor 422-882 Nataša Jovanović – VD Čočetova 16 jpbogovinabor@mts.rs

 

5. JP za stambene usluge „Bor“ Bor 423-188

f-423-199

Lidija Načić Nikole Pašića 14 jpbor@mts.rs

 

6. JP „Zoološki vrt“ Bor 215-0029

215-0030

Darko Dragijević Doktora Milovanovića bb zoovrt030@gmail.com

 

7.  Biznis inkubator

 centar Bor

457-750

457-751

Anabela Stojanović Nade Dimića bb doobicbor@mts.rs

 

SPISAK SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA 

Red

br.

USTANOVA

Telefon

Direktor

Adresa

e-mail

1. Gimnazija “Bora Stanković“ f- 432-271

441-276

Miljana Golubović Zeleni bulevar 26 gimnazijabor@mts.rs

 

2. Ekonomsko-trgovinska škola, 2433-380

f- 2456-310

Svetlana Radosavljević Beogradska 10 etsbor@mts.rs

 

3. Mašinsko-elektotehnička škola f- 456-021

456-022

Milovan Božović Zeleni bulevar 24 meskola@sbb.rs

 

4. Tehnička škola 2432-270

f- 2100-024

Vladimir Stanković -VD Beogradska 10 tehnickaskolabor@mts.rs
5. OŠ “Vuk Karadžić“ f-  424-588

425-782

Ivana Pajkić Moše Pijade 6 osvukkaradzicbor@gmail.com

 

6. OŠ “Branko Radičević“ f- 458-290

428-881

Radiša Petković Moše Pijade 31 osbrankoradicevic@mts.rs

 

7. OŠ “Sveti Sava“ 421-688

f-  422-673

Emilija Čolak Moše Pijade 31 ossvetisavabor@ptt.rs

 

8. OŠ “Dušan Radović“ f- 432-469

456-440

Nenad Ristić Kralja Petra I 12 osdusanradovicbor@gmail.com
9. OŠ “3.oktobar“ f- 433-268

432-160

Snežana Savićević 3. oktobar 71 osnovnaskola3oktobar@gmail.com

 

10. OŠ “Stanoje Miljković“, f- 436-860

456-710

Aca Mladenović Maršala Tita 199, Brestovac osstanoje@gmail.com

 

11. OŠ “Petar Radovanović“ f- 2561-022 Snežica Ognjanović Zlot ospetarradovanovic@gmail.com

 

12. OŠ “Đura Jakšić“    f- 473-114

473-171

Branimir Dević  Krivelj osdjurajk@gmail.com

 

13. ŠOSO “Vidovdan“ f- 422-490 Sonja Savić Moše Pijade 31 sosovidovdan@yahoo.com

 

14. OMŠ “Miodrag Vasiljević“ Bor f- 459-068 Aleksandar Kokolanski Moše Pijade 1 muzickaskola@mts.rs

 

 

 SPISAK USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BOR

 

Red

br.

USTANOVA

Telefon

Direktor

Adresa

e-mail

1. Narodna biblioteka Bor c- 458-120

d- 423-592

f- 423-543

Vesna Tešović Moše Pijade  br.19 nbbor@mts.rs

 

2. Muzej rudarstva i metalurgije Bor c- 423-560

424-963

f- 422-145

Dragana Ignjatović – VD Moše Pijade  br.19 muzej5@mts.rs

 

3. Ustanova “Centar za kulturu opštine Bor“ f- 424-546 Danijel Čorboloković Moše Pijade  br.1 kontakt@centarzakulturubor.org.rs

 

4. Predškolska ustanova “Bambi“ Bor c- 425-160

d- 425-774

f- 458-676

Ljiljana Radičević Moše Pijade  br.66 bambi.bor@mts.rs

 

5. Ustanova Sportski centar “Bor“ f- 434-730

432-725

434-731

Bojana Dlbokić Dubočanin

 

Zeleni bulevar  bb. uscbor@gmail.com

sportskicentarbor@gmail.com

 

6. Dom zdravlja Bor f-432-833

432-777

dr Vesna Radosavljević Nikole Kopernika br.2-4 dzbor@domzdravljabor.org.rs

 

7. Centar za socijalni rad – Bor 422-589

423-184

Mirjana Mitrović Vojske Jugoslavije   br.11 bor.csr@minrzs.gov.rs

 

8. Apoteka Bor f- 444-135

444-135

Tatjana Videnović – VD Nikole Kopernika br.2-4 aubbor@mts.rs

 

9. Turistička organizacija Bor

 

c- 459-020

f- 459-021

Mirjana Marić – VD

 

Moše Pijade  br.19 tobor030@mts.rs