Поступци јавних набавки у Општини Бор који су покренути до 14.03. 2017. године, за следеће наручиоце: Општинска управа Бор, Органи општине Бор (Председник општине и Општинско веће) и Органи општине Бор (Председник Скупштине општине Бор).

ЈН ОУ 37-Р/2017 Асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду, ЈН ОУ 38-Р/2017 Асфалтирање улица и путева по селима, ЈН ОУ 6-Р/2017 Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима, ЈН ОУ 10-Р/2017 Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева, ЈН ОУ 13-Д/2017 Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор, ЈН ОУ…

Details