Потписани Уговори са извођачем радова за асфалтирање и крпљење ударних рупа на путевима у општини Бор и снабдевачем електричне енергије за јавну расвету

Уговор о јавној набавци – Радови на асфалтирању улица и путева по селима под бројем – ЈН ОУ 38 – П/2017 закључен је са извођачем радова „Strabag“ DOO Beograd. Вредност радова је 107.791.208,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност и 129.349.449,60 динара са ПДВ.

Радове на крпљењу ударних рупа на улицама и граду и општинским путевима  – ЈН ОУ 6 П/2017 изводиће такође фирма „Strabag“, а укупна цена ових радова је 6.440.800,00 динара без ПДВ и 7.728.960,00 динара са ПДВ.

Са „Strabag“ DOO Beograd као најповољнијим понуђачем, Општина Бор је закључила и Уговор за  асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду – ЈН ОУ 37-П/2017 . Укупна цена радова је  59.723.200,00 динара без ПДВ и 71.667.840,00 динара са ПДВ.

Општина Бор је са ЈП ЕПС Београд закључила Уговор о јавној набавци  – ЈН ОУ 13 – Д/2017, за испоруку електричне енергије за јавну расвету.

Председник општине Бор Живорад Петровић примио је представнике компаније „Rakita Exploration“

 

 

Тема састанка била је размена информација о пројекту геолошких истраживања „Чукару Пеки“.

Председник Петровић је нагласио да је Локална самоуправа увек давала подршку компанијама „Freeport – McMoran“, „Rakiti“ и сада „Nevsun“, пре свега због отварања нових радних места и запошљавања локалног становништва, због рудне ренте која се уплаћује, као и ангажовања локалних фирми на територији општине.

Директор компаније „Rakita Exploration“  Timothy Livsey, представио је своје сараднике у саставу:

  • Дејан Кожељ кодиректор,
  • Ken Engquist виши потпредседник за развој пројекта Nevsun,
  • Todd Romaine виши потпредседник корпоративна одговорност,
  • Lucas Hekma одговорно лице за исходовање дозвола,
  • Chris Lupaschuk виши менаџер за откуп земљишта,
  • Александар Вуловић менаџер за заштиту животне средине и исходовање дозвола.

Након престављања сарадника, директор Livsey je кратко изложио пројекат геолошких истраживања „Чукару Пеки“.

Састанку су присуствовали начелница Општинске управе Љубинка Јелић, начелници одељења Управе и представник Одбора за сарадњу МЗ Брестовац са компанијом „Rakita Exploration“,  Драган Антанасковић.  Компанија „Rakita Exploration“ одржала је презентацију пројекта „Чукару Пеки“, након које су се водили разговори.

Поступци јавних набавки у Општини Бор који су покренути до 14.03. 2017. године, за следеће наручиоце: Општинска управа Бор, Органи општине Бор (Председник општине и Општинско веће) и Органи општине Бор (Председник Скупштине општине Бор).

ЈН ОУ 37-Р/2017 Асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду,

ЈН ОУ 38-Р/2017 Асфалтирање улица и путева по селима,

ЈН ОУ 6-Р/2017 Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима,

ЈН ОУ 10-Р/2017 Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

ЈН ОУ 13-Д/2017 Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор,

ЈН ОУ 29-У/2017 Објављивање огласа за урб. планове у штампаним медијима,

ЈН ОУ 31-Р/2017 Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ Злот,

ЈН ОУ 14-У/2017 Објављивање и оглашавање у електронским медијима,

ЈН ОУ 1-Д/2017 Тонери, кертриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате ОУ Бор,

ЈН ОУ 7-Р/2017 Текуће поправке и одржавање путне мреже,

ЈН ОУ 25-Р/2017 Монтажа и демонтажа огласних табли,

ЈН ПС 1-У/2017 Пренос седница Скупштине на телевизији и радију,

ЈН ОУ 6-У/2017 Услуге уклањање нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних , других грађевинских објеката и шкољки аутомобила), услуге исељења бесправно усељених лица,

ЈН ОУ 8-Р/2017 Одржавање бетонских стаза и степеништа,

ЈН ОУ 12-Р/2017 Одржавање јавних чесми и фонтана,

ЈН ОУ 3-Д/2017 Материјал за образовање и усавршавање запослених,

ЈН ПО 2-У/2017 Услуге информисања јавности (емитовање емисија о раду органа),

ЈН ПО 1-У/2017 Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију),

ЈН ОУ 9-Р/2017 Одржавање атмосферске канализације,

ЈН ОУ 11-Р/2017 Одржавање јавне расвете,

ЈН ОУ 15-Р/2017 Аутобуска стајалишта,

ЈН ОУ 3-У/2017 Осигурање возила,

ЈН ОУ 33-Р/2017 Инвестиционо одржавање објекта Дома културе Велики Кривељ,

ЈН ОУ 8-Д/2017 Погонско гориво и уља за службена возила,

ЈН ОУ 32-Р/2017 Инвестиционо одржавање објекта Дома културе Мали Кривељ,

ЈН ОУ 28-У/2017 Објављивања огласа, конкурса у сл. у штампаним медијима (дневни лист)

 

Почиње исплата спортским организацијама за период јануар – јун 2017. године

Након завршетка конкурса за суфинансирање у области спорта за период  јануар – јун 2017. године, од 14. марта почиње исплата спортским организацијама које су испуниле услове и критеријуме.

Предлог за расподелу средстава објављен је на сајту Општине Бор и огласној табли Општинске управе 10.3. 2017. године

Овлашћени представници спортских организација који имају примедбе на Предлог могу извршити увид  y своју конкурсну документацију и начин бодовања у року од 3 дана од дана објављивања на сајту и огласној табли Општинске управе, у периоду од 12 до 14 сати. Предлог се може изменити ако се утврди да је примедба основана.

Јавна презентација нацрта Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања

У Општини је у току јавна презентација нацрта Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања, за који јавни увид траје до 22. марта 2017. године.17268900_10212022953078821_1460442386_o
Јавна презентација нацрта Плана одржава се на половини јавног увида и на њој су присутни обрађивачи ЈП Завод за урбанизам из Ниша, Институт за архитетктуру и урбанизам из Београда, и заинтересована лица.
За овај План заинтересовани могу доставити писане примедбе Одељењу за урбанизам Општинске управе до 22. марта, а јавна седница Комисије за планове одржаће се 23. марта 2017. године.

Одржана 3. седница Општинског штаба за ванредне ситуације

  1. седница Општинског штаба за ванредне ситуације заказана је данас у 9.30 сати по хитном поступку.

Због снежних падавина које не престају, јаког ветра који ствара снежне наносе и непроходних локалних и некатегорисаних путева у селима Горњане, Бучје, Лука, Танда и Злот, командант Штаба председник општине Живорад Петровић предложио је да се уведе ванредна ситуација на овим подручјима. Из сталне буџетске резерве издвојено је 1700000 динара за плаћање извођачима радова за чишћење путева. Ова Одлука је једногласно усвојена.

Командант Штаба Живорад Петровић је нагласио да се хитно морају обићи угрожена домаћинства у завејаним сеоским реонима наредних дана и уручити им се пакети помоћи, а за реализацију задужио начелника одељења за ванредне ситуације и представнике Црвеног крста у Бору. Председник Петровић је такође навео да је потребно да Дом здравља и Општа болница у Бору имају једну увек спремну екипу за рад на терену у угроженим подручјима.

Одржана 2. седница седница Општинског штаба за ванредне ситуације

2. седница Општинског штаба за ванредне ситуације заказана по хитном поступку у 9 сати одржана је данас.

Командант Штаба председник општине Живорад Петровић, је на основу извештаја присутних чланова Општинског штаба за ванредне ситуације о последицима које су настале услед снежних падавина, ставио на гласање предлог да се не проглашава ванредна ситуација, с обзиром да је стање на територији општине Бор под контролом.

Путеви у граду и селима су проходни, а чишћење реонских путева планирано је за наредни дан. Водоснабдевање у општини је уредно, као и испорука електричне и топлотне енергије.

Уместо концерта у Новогодишњој ноћи, увећан Фонд за популациону политику

DSC_4135На предлог председника општине Живорада Петровића, средства у износу од 2 милиона динара намењена за концерт на отвореном у Новогодишњој ноћи, пребачена су у Фонд за популациону политику, чиме се повећавају средства намењена за вантелесну оплодњу парова на територији општине Бор.

Као и прошле године Општина Бор је определила 700.000 динара за куповину пакетића деци из социјално угрожених породица. Пакетићи ће се уручити деци 31.  децембра  у поподневним часовима на платоу Дома културе уз пригодан забавни програм.

Истиче рок за пријаву незаконитих објеката

Према речима начелнице Одељења за инспекцијске послове Општине Бор, Милице Мустеровић, поступак пописа незаконитих објеката ближи се крају, а продужења рокова неће бити. Општинска грађевинска инспекција позива грађане да до 27.11.2016. године пријаве незаконите објекте које евентуално поседују, како би пописна комисија изашла на терен, пописала објекат и послала га у процедуру озакоњења.
За све информације грађани се могу обратити инспекцији на телефон: 030/425-080.

Одржана 66. седница Општинског већа општине Бор

Одржана је 66. седница Општинског већа општине Бор, на којој је изгласано 34 предлога Одлука, који ће бити прослеђени одборницима Скупштине општине Бор на одлучивање.

Тачка 2. повучена је са дневног реда, ради додатног разматрања, а додате су следеће тачке: Предлог Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Бор за 2015. годину; Предлог Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор са Законом о јавним предузећима; Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе спортски центар „Бор“ у Бору; Предлог Решења о разрешењу директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор; Предлог Решења о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавног и јавних комуналних предузећа за давање средстава обезбеђења за кредитно задужење Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“, за потребе Јавног комуналног предузећа „Топлана“.