Jавнa набавкa мале вредности – Набавка новогодишњих украса – ЈН ОУ 25-Д/2018 – поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града Бора – JН ГУ 29-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка – за услуге – Новогодишња декорација града за 2018.годину – ЈН ОУ 15-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка новогодишњих украса – ЈН ОУ 25-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка –  Лап топови и пратећа опрема – електронска седница ЈН ОУ 15-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности Аутобуска стајалишта – ЈН ОУ 14-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности одржавање центра за видео надзор број јавне набавке ЈН ОУ 66-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавне набавке мале вредности – набавка услуге персоналних асистената број  јавне набавке – ЈН ОУ 28-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка мале вредности – набавка добара Погонско гориво за службена возила број  јавне набавке – ЈН ГГ 2-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавна набавка мале вредности  набавка радова заштита корита водотокова река број јавне набавке – ЈН ОУ 4-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге спровођења урбане комасације (израда и реализација пројекта урбане комасације за подручје Плана генералне регулације градског насеља Бор – ЈН ОУ 42-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

Уџбеници од првог до четвртог разреда (додатна количина) број  јавне набавке – ЈН ОУ 28-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Jавнa набавкa мале вредности- редни број јавне набавке – ЈН ГГ 5-У /2018- угоститељске услуге  поводом славе града Бора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Канцеларијска опрема – Формирање и јачање саветовалишта и службе за рад са циљним групама – опремање простора и саветовалишта број  јавне набавке – ЈН ОУ 26-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Инфраструктурни радови и услуге за потребе стамбеног објекта – зграда за избегла и расељена лица, разврстано у две партије – разврстано у две партије – ЈН ГУ 65-Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавне набавке спортских реквизита за постављање на терену иза Установе Спортски центар Бор – ЈН ОУ 23 -Д /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка добара – Сепарисана камена дробина гранулације 4 до 8 за посипање локалних и некатегорисаних путева – ЈН ОУ 27-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка радова нa текућем одржавању подова ОШ „Ђура Јакшић“ Велики Кривељ – подручно одељење Бучје – ЈН ОУ 23-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско одржавање путева ЈН ОУ 12-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Противградне ракете – редни број јавне набавке ЈН БФРП 1-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Израде  Пројектно – техничке  документације  за изградњу пута  Доња Бела Река – Појате на територији града Бора – ЈН ОУ 25 – У/2018 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Текуће одржавање парка за децу код Дома културе у Бору – ЈН ОУ 56-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Зимско одржавање путева на територији града Бора – ЈН ОУ 20-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – набавка радова Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на III km – број јавне набавке – ЈН ОУ 31-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

​Текуће поправке и одржавање жичаре на Црном Врху код Бор​а ЈН ОУ 19 – Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив за подношење понуда и конкурсна документација ЈН ОУ 11-Д/2018 – Рачунари за награђивање ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на фарбању металних ограда и стубова на платоу и око парка Дома културе у Бору као и око Установе Спортски центар у Бору а у складу са датом спецификацијом – предмером – ЈН ОУ 37-Р 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив за подношење понуда и конкурсна документација ЈН ОУ 11-Д/2018 – Рачунари за награђивање ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Позив за подношење понуда и конкурсна документација ЈН ОУ 26-У/2018 услуге јавних пратилаца

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Организовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из области пољопривреде Број јавне набавке ЈН БФРП 1-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Текуће одржавање платоа испред школе ОШ „Ђура Јакшић“ Велики Кривељ – подручно одељење Бучје – ЈН ОУ 39-Р/2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на замени спољне столарије на објекту Предшколске установе „Бамби“ – Обданиште „Дечија Радост“ у Бору, а према датом Предмету потребних радова и скица (шеме) описано и дато у делу – Техничка спецификација – редни број јавне набавке – ЈН ОУ 64-Р /2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Позив за подношење понуда и конкурсна документација ЈН ОУ 17-Д/2018 – Реквизити за дечија игралишта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Реконструкција секундарне топловодне мреже Предшколске установе „Бамби“ – обданиште Бамби са пројектном документацијом – ЈН ОУ 17-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому културе МЗ Горњане – ЈН ОУ 15-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Инвестиционo одржавање фасаде Дома културе МЗ Горњане – ЈН ОУ 49-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на стварању услова за побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, са одговарајућом пројектно-техничком документацијом – ЈН ПО 3-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Чишћење муља у акумулацији језера испред Лазареве пећине у складу са Елаборатом санације језера испред Лазареве пећине – ред.бр. ЈН ФЗЖС 3-Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији града Бора – ЈН ОУ 4 -Д /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Замена ограда предшколске установе „Бамби“ – ЈН ОУ 27-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Замена оградe OШ „3. Октобар“ у Бору – ЈН ОУ 57-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге пружања подршке различитим културним, едукативним, музичким и спортским догађајима (активности подршке организовања и реализовања различитих културних, едукативних, музичких и спортских догађаја – редни број јавне набавке: ЈН ОУ 62 -У /2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге на унапређењу културних, спортских и других садржаја за младе у склопу Недеље младих (организација манифестације Борско омладинско лето, организовање међународног дана младих – низ догађаја у склопу манифестације) – редни број јавне набавке: ЈН ОУ 60 -У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Санација спортских терена ОШ Душан Радовић Бор, ред.бр. јавне набавке: ЈН ОУ 29-Р/2018 , обликовано у две партије:

Партија 1) Санација спортског терена ОШ Душан Радовић, Бор

Партија 2) Санација кошаркашког игралишта ОШ Душан Радовић, Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Замена оградa Машинско електротехничке школе и Гимназије „Бора Станковић“ – ЈН ОУ 59-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка канцеларијског материјала ЈН ОУ 2 -Д /2018 – подељено по партијама, и то:

– Партија 1) Канцеларијски материјал за потребе Градске управе града Бора

– Партија 2) Канцеларијски материјал за потребе Канцеларије за младе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Замена оградe Економско трговинске школе и Техничке школе – ЈН ОУ 58-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опрема за пречишћавање отпадних вода у насељу Металург – ред.бр. ЈН ФЗЖС 2-Д /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Чишћење муља у акумулацији језера испред Лазареве пећине у складу са Елаборатом санације језера испред Лазареве пећине бр. 33 од 05.04.2016. године – ред.бр. ЈН ФЖЗС 3-Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројектна документација – Идејно решење и Идејног пројекта санације и модернизације дела водоводног система на територији општине Бор ЈН ОУ 43-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за услуге – Израда пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и адаптацију целокупног објекта Опште болнице Бор – са пројектом изведеног стања – ЈН ПО 4-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Текуће одржавање фасаде објекта Техничке школе Бор – ЈН ОУ 60 – Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Чишћење муља у акумулацији језера испред Лазареве пећине у складу са Елаборатом санације језера испред Лазареве пећине бр. 33 од 05.04.2016.године – ред.бр. ЈН ФЗЖС 3- Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Текуће одржавање подова ОШ „Ђура Јакшић“ Велики Кривељ – подручно одељење Бучје – ЈН ОУ 23-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Израда пројектно техничке докуменатције за санацију клизишта на путу Шарбановац – Шарбановац Тимок – редни број јавне набавке – ЈН ОУ 44-У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JН ПО 4-Р/2018 – Асфалтирање, по партијама и то:

  1) Асфалтирање улица у граду

  2) Асфалтирање паркинга и ивичњака

  3) Асфалтирање улица и путева по селима

  4) Асфалтирање некатегорисаних улица на III km

  5) Асфалтирање паркинга у улици Ђ.А. Куна

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5

Пакети за ђаке прваке број  јавне набавке – ЈН ОУ 21-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Сервисирање и одржавање возила марке ШКОДА у гарантном року број  јавне набавке – ЈН ОУ 41-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Уређење парка код Студентског дома – ЈН ОУ 35-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на инвестиционом одржавању крова Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије у Бору: ЈН  ОУ 47-Р /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Уџбеници од првог до четвртог разреда број  јавне набавке: ЈН ОУ 22-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

–  ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Столарија у правобранилаштву – ЈН ОУ 54-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Замена столарије Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије – ЈН ОУ 42-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Текуће одржавање улица и локалних путева у сеоским месним заједницама – ЈН ОУ 41-Р/2017.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Инвестиционо одржавање крова фискултурне сале ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ,  ЈН ОУ 46-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – Санација спортских терена ОШ „Душан Радовић“ Бор, ред.бр. јавне набавке: ЈН ОУ 29-Р/2018 , обликовано у две партије: Партија

1) Санација спортског терена ОШ “Душан Радовић“ Бор Партија

2) Санација кошаркашког игралишта ОШ “Душан Радовић“ Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Мониторинг пијаће воде са јавних чесми број  јавне набавке ЈН ОУ 20-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Специјализоване услуге стручног надзора-хидроградња – ЈН ОУ 39-У/2018. Поновљени поступак.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња – ЈН ОУ 37-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију фискултурне сале у ОШ „Станоје Миљковић“ у Брестовцу,  ЈН ОУ 40-У/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке – редни број : ЈН ОУ  16 – Р /2018 -радови на завршетку изградње водоводне мреже МЗ „Лука“ село Лука – Oпштинa Бор са озакоњењем

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне  набавке радова  у  отвореном поступку –  редни број : ЈН  ОУ 32-Р /2018  – Извођење радова на изградњи водоводне мреже у реону „Чока Рељи“ МЗ Брестовац, општине Бор у складу са предмером потребних радова. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДГОВОРИКомисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Мониторинг квалитета ваздуха на територији општине Бор – број јавне набавке – ЈН ФЗЖС  1-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору број  јавне набавке – ЈН ОУ 38-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија  у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору број  јавне набавке – ЈН ОУ 38-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Радови на текућем одржавању фасаде ОШ „Вук Караџић“ у Бору – редни број: ЈН ОУ 43 – Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке редни број: ЈН ФЗЖС 2-У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на текућим поправкама и одржавању путне мреже, по партији:

1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 6-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот број  јавне набавке – ЈН ОУ 26-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Инвестиционо одржавање крова Дома културе МЗ Горњане – ЈН ОУ 50-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Објављивање и оглашавање у електронским медијима број  јавне набавке ЈН ОУ 14-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Специјализоване услуге стручног надзора – хидроградња – ЈН ОУ 39-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Специјализоване услуге стручног надзора-нискоградња – ЈН ОУ 37-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Столарија у правобранилаштву – ЈН ОУ 54-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈН

Јавна набавка мале вредности Замена столарије Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије – ЈН ОУ 42-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Оглашавање јавног увида за урбанистичке планове у дневном листу и у електронским медијима обликовано у две партије:

Партија 1 Оглашавање јавног увида за урбанистичке планове у дневном листу

Партија 2 Оглашавање јавног увида за урбанистичке планове у електронским медијима

Број  јавне набавке ЈН ОУ 19-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима – ЈН ОУ 5-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке– набавка услуге- Геодетске услуге, обликовано у седам партија и то:

Партија 1: Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова Партија 2:  Геодетске услуге за Пројекат: Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ

Партија 3: Геодетске услуге за Пројекат: Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје

Партија 4: Геодетске услуге за Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем

Партија 5:  Геодетске услуге за препарцелацију

Партија 6: Геодетске услуге за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Партија 7: Геодетске услуге – Услуге геометара – обележавање,  препарцелација – Управљање грађевинским земљиштем

број  јавне набавке – ЈН ОУ 8-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности – ЈН ФЗЖС 1-Д/2018 – саднице  цвеће –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Материјал за домаћинство и угоститељство, обликовано у две партије:

Партија 1 Храна

Партија 2 Пића

Редни број:  ЈН ПО 1-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 сходно члану 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама набавка услуге одржавања Информационог система локалне пореске администрације ( ИС ЛПА)  – редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-У /2018 –

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН СО 1-У/2018     – Пренос седница Скупштине општине Бор на телевизији и радију, за уговорени период од годину дана – редни број јавне набавке – ЈН СО 1- У /2018

Јавна набавка мале вредности – услуге

Израда пројектно техничке документације, по партијама:

 • Пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Дома културе у Брестовцу

      2)   Пројектно техничка документација за реконструкцију Спортско-рекреационог центра «Савача» – ЈН ПО 3-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Јавна набавка мале вредности – Услуге уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних,помоћних и других грађевинских објеката и шкољки аутомобила) и услуге исељења бесправно усељених лица, на територији општине Бор, подељено у две партије – редни број јавне набавке – ЈН ОУ 7- У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1 

Tекућe поправке и одржавање путне мреже, по партији:

1) Редовно одржавање семафора, ЈН ОУ 6-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Јавна набавка мале вредности – Погонско гориво и уља за службена возила Општинске управе Бор – редни бр. јавне набавке:ЈН ОУ 8-Д /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавке мале вредности – набавка услуге

Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у пет партија и то:

Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL

Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET

Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus

Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA

Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила

број  јавне набавке – ЈН ОУ 9-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге – Специјализоване услуге стручног надзора-електро радови – ЈН ОУ 38-У/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Објављивање огласа, конкурса и сл. у штампаним медијима број  јавне набавке ЈН ОУ 18-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 сходно члану 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  – услуга одржавања рачуновоственог софтвера –  редни број јавне набавке: ЈН ОУ 4-У /2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке услуга Израда и емитовање емисија и осталих медијских садржаја (прилога,репортажа,гостовања, као и осталих медијских садржаја..) , у којима ће Органи општине Бор ( Председник општине, заменик председника општине,чланови општинског већа), помоћници председника општине Бор, чланови кабинета председника општине Бор, као и друга лица по налогу председника општине Бор, на телевизији, обавештавати грађанство општине Бор и ширу јавност о својим активностима, плановима и намерама (за уговорени период од годину дана) – ред. бр. јавне набавке: ЈН ПО 1-У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на одржавању јавне расвете – ЈН ОУ 10-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности грађевински материјал за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ОУ 10-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Тонери, кертриџи, рибони и сл.за штампаче и фотокопир апарате у ОУ Бор
– Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) :230125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120-тонер за фотокопир апарате

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Предмет јавне набавке је услуга одржавања информационог система Хермес („Хермес“ – писарница са органима решавања) за потребе Општинске управе Бор за период до краја текуће године – редни број јавне набавке: ЈН ОУ 32-У/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге – Израда пројектно техничке документације, по партијама:
1) Пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Дома културе у Брестовцу
2) Пројектно техничка документација за реконструкцију Спортско-рекреационог центра «Савача» – ЈН ПО 3-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОЂЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) , подељено у две партије: партија 1) Репрезентација (угоститељске услуге) и партија 2) Смештај гостију , редни број јавне набавке – ЈН ПО 2-У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке услуга – Пренос седница Скупштине општине Бор на телевизији и радију – редни број јавне набавке – ЈН СО 1- У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Услуге на одржавању програма за потребе ОУ Бор – Одељење за планирање и развој – ЈН ОУ 6-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА редни број јавне набавке : ЈН ОУ 3-Д /2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на одржавању атмосферске канализације – ЈН ОУ 8-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуга – ЈН ОУ 32-У/2018 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Тонери, кертриџи, рибони и сл.за штампаче и фотокопир апарате у ОУ Бор број  јавне набавке ЈН ОУ 1-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 Услуге за електричну енергију – јавна расвета – ЈН ОУ 13-Д/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Oтворени поступак јавне набавке редни број:  ЈН ОУ 16 – У /2018

 – услуге израде пројектно техничке документације за водоснадбевања и фекалну канализацију разврстана у шест партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на одржавању јавних чесми и фонтана – ЈН ОУ 11-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА о јавној набавци добара – Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор –  ЈН ОУ 13-Д/2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 Осигурања возила- редни број  јавне набавке – ЈН ОУ 3-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности –  редни број : ЈН  СО 1-Д /2018  –  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  – обликовано по партијама

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Tекућe поправке и одржавање путне мреже, по партијама – JН ОУ 6-Р/2018 и

то:

1) Редовно одржавање семафора,

2) Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима,

3) Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима, према техничкој спецификацији Наручиоца – ЈН ОУ 6-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈЕ 2 И 3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 3)

 

 

 

Радови на текућем одржавању објекта ТС за потребе омладинског савеза – ЈН ПО 5-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на одржавању бетонских стаза и степеништа – ЈН ОУ 7-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на монтажи и демонтажи огласних табли – ЈН ОУ 21-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Измену конкурсне документације за радове на текућем одржавању објекта ТС за потребе омладинског савеза – ЈН ПО 5-Р/2018 и обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Радови на летњем одржавању локалних и некатегорисаних путева – ЈН ОУ 9-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обустава поступка јавне набавке за набавку услуга, по партији 2) Израда плана заштите од пожара општине Бор

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка радова Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица број  јавне набавке – ЈН ПО 2-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности – Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци – ред.бр. ЈН ОУ 2 – У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци – ред.бр. ЈН ОУ 2 – У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

Отворени поступак јавне набавке услуге – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 1 – У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

PUBLIC INVITATION TO TENDER

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Отворени поступак јавне набавке радова – Замена јавне расвете са лед сијалицама ЈН ПО 1-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

 Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА II

Јавна набавка мале вредности:

1) Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

2) Израда плана заштите од пожара општине Бор – ЈН ОУ 9-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Измена  уговора о јавној набавци радова на крпљењу ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима

– ЈН ОУ 6-Р/2017.

Jавна набавкa мале вредности Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица број  јавне набавке ЈН БФПП 2-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавну набавка мале вредности – Набавка услуга фиксне телефоније за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеца – ред.бр. ЈН ОУ 1- У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 20-У /2017 услуге информисања јавности путем електронских медија-телевизија (промотивни спотови и ТВ емисије које промовишу безбедност саобраћаја)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Пројектно техничка документација за извођење радова на реконструкцији и инвенстиционом одржавању Опште болнице Бор

редни број  јавне набавке – ЈН ПО 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Куповина 4 (четири) нова путничка возила за потребе Савета за безбедност саобраћаја – ЈН ОУ 9 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 21-Д /2017 – набавка и уградња страница на аутобуским стајалиштима у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Услуга ревизије главног пројекта санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору-редни број  јавне набавке – ЈН ФЗЖС 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка у отвореном поступку набавка услуге – Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ- редни број  јавне набавке – ЈН ОУ 23-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности – Клупе за седење – ЈН ОУ 20 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка стубних канти за отпад – редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 38-У/2017-услуге-Пројектно техничка документација за уређење земљишта, по партијама и то:

1) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Уређење парка код Студентског дома;

2) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке дивизије и средњих школа на IV километру

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова ЈН ОУ 11-П/2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Израда пројектно техничке документације за издавање грађевинских дозвола и дозвола за извођење радова и издавање локацијских услова за водоснадбевање МЗ Бучје – редни број јавне набавке ЈН ОУ 16 – У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге Услуге социјалне заштите –Услуга дневног боравка за децу  са сметњама у развоју

број  јавне набавке -ЈН ОУ 12-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности Новогодишња декорација града – ЈН ОУ 21-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавне набавке услуга у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 18 – У/2017 – Услуга израде пројектно – техничке документације за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова водоснабдевање МЗ Метовница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку 

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН ОУ 28- П/2017 – Радови на текућем одржавању пода и платоа ОШ Ђура Јакшић Кривељ – Бучје

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Текуће поправке и одржавање школске ограде основне школе „Вук Караџић“ у Општини Бор – број јавне набавке – ЈН ОУ 44-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 6-Д/2017 – Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, скенери…) и текуће поправке и одржавање рачунарске и електронске опреме (резервни делови)  за ОУ Бор И КЗМ       

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 37-У/2017 – услуге – Израда пројектне документације за реконструкцију зграде школске радионице Машинско-електротехничке школе.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ   1 и 2 комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави поступка јавне набавке у отвореном поступку редни број: ЈН ОУ 28-П/2017

Јавне набавке радова у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 36 – Р /2017 – -капитално одржавање водовода (Пројекат:инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону «Вашариште» водоснабдевање насеља «Рудине» МЗ Брестовац)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на водоводној мрежи са пројектом изведеног стања МЗ Лука ЈН ОУ 17-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке – ЈН ОУ 24-П/2017

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке ЈН ФЗЖС 18-П / 2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова зграде Дома културе у МЗ Горњане

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 35-У/2017 – услуге – Пројектно техничка документација за реконструкцију пет локала у улици Д. Р. Бобија на кп.бр.3284/10 КО Бор 1, у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Грађевински материјал за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ОУ 10-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Тонери, кетриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате

Измена конкурсне документације за радове- Зимско одржавање путева на територији општине Бор – ЈН ОУ 24-Р/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Текуће поправке и одржавање жичаре на Црном Врху – редни број :  ЈН ОУ 36-У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 42-П/2017 – Извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица

Oдлука о додели уговора за радове на инвестиционом одржавању столарије на објекту ПУ «Бамби»-Обданиште «Бошко  ЈН ФЗЖС 17-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара –  Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…)-ЈН ОУ 18-Д/2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Инвестиционо одржавање грејања (котао) у основној школи у МЗ Оштрељ у Општини Бор

Број јавне набавке – ЈН ФЗЖС 15-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука од додели уговора -JH OУ 19-I /2017

Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за ЈН ОУ 45-Р/2017-Фарбање стубова јавне расвете.

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 19 -Р / 2017 – Изградња топловодне мреже у улици 7. јула бр 3, 5 и 9

Oдлука о додели уговора за ЈН ОУ 18-Д/2017– Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…).

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ФЗЖС 11-Р/2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова ОШ «Душан Радовић» Лука

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН ОУ 5-Д/2017

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Рачунари за награђивање ученика, број  јавне набавке ЈН ОУ 14-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив и конкурсна документација за набавку добара – Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско одржавање путева, ЈН ОУ 12-Д/2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ. Предмет јавне набавке компјутерски софтвер  ЈН ОУ 7 -Д /2017

Измена конкурсне документације за радове- Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈН ОУ 45-П/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Услуге интернета. Редни број  ЈН ОУ 25-У/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Репрезентација и поклони обликовано по партијама, редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – редни број ЈН ОУ 26-У /2017 –  Услуге мобилне телефоније за потребе Општинске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Обавештење о обустави поступка за радове на текућим поправкама и одржавању путне мреже општине, по партијама и то за: Партију 1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 7-Р/2017-поновљени поступак.

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 •  
 • Текуће поправке и одржавање у просторијама свлачионице на спортским теренима МЗ Злот
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 8-Р/2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Радови на текућим поправкама и одржавању просторија зграде Општинске управе Бор
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2016

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 03.08.2016.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији општине Бор за период до краја текуће године
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-Д/2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Набавка услуге у поновљеном поступку – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
  Број јавне набавке: ЈН ОУ 8-У/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ ЗЛОТ
  Редни број јавне набавке: JH OУ 6-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 • Инвестиционо одржавање санитарних просторија у ОШ „3. октобар“ Бор
  Редни број јавне набавке: JH OУ 3-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 • Објављивање огласа, конкурса и слично, у штампаним медијима (дневни лист) за период до краја текуће године
  Редни број: ЈН ОУ 25-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 • Инвестиционо одржавање (замена) столарије у ОШ „Вук Караџић“ – подручно одељење у Слатини и вртићу „Дечија радост“ у Бору
  Редни број: ЈН ФЗЖС 3-Р/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15.07.2016.

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

 • Инвестиционо одржавање фасада – Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор ради повећања енергетске ефикасности
  Редни број јавне набавке: ЈН ФЗЖС 2-Р/2016

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 01.08.2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 27.07.2016.

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.07.2016.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • План генералне регулације за градско подручје Бора – редни број ЈН ОУ 14-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 • Отворени поступак јавне набавке услуга – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – нателевизији , сукцесивно до краја текуће године – редни број: ЈН ОУ 19-У /2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – редни број  ЈН ПО 1-У /2016- репрезентација (угоститељске услуге, смештај)-2 партије

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ