Одлука од додели уговора -JH OУ 19-I /2017

 

Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

 

 

Oбавештење о закљученом уговору за ЈН ОУ 45-Р/2017-Фарбање стубова јавне расвете.

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 19 -Р / 2017 – Изградња топловодне мреже у улици 7. јула бр 3, 5 и 9

 

Oдлука о додели уговора за ЈН ОУ 18-Д/2017– Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…).

 

 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ФЗЖС 11-Р/2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова ОШ «Душан Радовић» Лука

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН ОУ 5-Д/2017

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Рачунари за награђивање ученика, број  јавне набавке ЈН ОУ 14-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Позив и конкурсна документација за набавку добара – Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско одржавање путева, ЈН ОУ 12-Д/2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ. Предмет јавне набавке компјутерски софтвер  ЈН ОУ 7 -Д /2017

 

Измена конкурсне документације за радове- Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈН ОУ 45-П/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Услуге интернета. Редни број  ЈН ОУ 25-У/2017

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Репрезентација и поклони обликовано по партијама, редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Јавна набавка мале вредности – редни број ЈН ОУ 26-У /2017 –  Услуге мобилне телефоније за потребе Општинске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 • Обавештење о обустави поступка за радове на текућим поправкама и одржавању путне мреже општине, по партијама и то за: Партију 1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 7-Р/2017-поновљени поступак.

 

 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Текуће поправке и одржавање у просторијама свлачионице на спортским теренима МЗ Злот
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 8-Р/2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Радови на текућим поправкама и одржавању просторија зграде Општинске управе Бор
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2016

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 03.08.2016.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији општине Бор за период до краја текуће године
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-Д/2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Набавка услуге у поновљеном поступку – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
  Број јавне набавке: ЈН ОУ 8-У/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ ЗЛОТ
  Редни број јавне набавке: JH OУ 6-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Инвестиционо одржавање санитарних просторија у ОШ „3. октобар“ Бор
  Редни број јавне набавке: JH OУ 3-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Објављивање огласа, конкурса и слично, у штампаним медијима (дневни лист) за период до краја текуће године
  Редни број: ЈН ОУ 25-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Инвестиционо одржавање (замена) столарије у ОШ „Вук Караџић“ – подручно одељење у Слатини и вртићу „Дечија радост“ у Бору
  Редни број: ЈН ФЗЖС 3-Р/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15.07.2016.
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 • Инвестиционо одржавање фасада – Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор ради повећања енергетске ефикасности
  Редни број јавне набавке: ЈН ФЗЖС 2-Р/2016

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 01.08.2016
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 27.07.2016.
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.07.2016.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • План генералне регулације за градско подручје Бора – редни број ЈН ОУ 14-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Отворени поступак јавне набавке услуга – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – нателевизији , сукцесивно до краја текуће године – редни број: ЈН ОУ 19-У /2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

 • Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – редни број  ЈН ПО 1-У /2016- репрезентација (угоститељске услуге, смештај)-2 партије

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ