• Обавештење о обустави поступка за радове на текућим поправкама и одржавању путне мреже општине, по партијама и то за: Партију 1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 7-Р/2017-поновљени поступак.

 

 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Текуће поправке и одржавање у просторијама свлачионице на спортским теренима МЗ Злот
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 8-Р/2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Радови на текућим поправкама и одржавању просторија зграде Општинске управе Бор
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2016

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 03.08.2016.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији општине Бор за период до краја текуће године
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-Д/2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Набавка услуге у поновљеном поступку – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
  Број јавне набавке: ЈН ОУ 8-У/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ ЗЛОТ
  Редни број јавне набавке: JH OУ 6-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Инвестиционо одржавање санитарних просторија у ОШ „3. октобар“ Бор
  Редни број јавне набавке: JH OУ 3-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Објављивање огласа, конкурса и слично, у штампаним медијима (дневни лист) за период до краја текуће године
  Редни број: ЈН ОУ 25-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Инвестиционо одржавање (замена) столарије у ОШ „Вук Караџић“ – подручно одељење у Слатини и вртићу „Дечија радост“ у Бору
  Редни број: ЈН ФЗЖС 3-Р/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15.07.2016.
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 • Инвестиционо одржавање фасада – Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор ради повећања енергетске ефикасности
  Редни број јавне набавке: ЈН ФЗЖС 2-Р/2016

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 01.08.2016
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 27.07.2016.
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.07.2016.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • План генералне регулације за градско подручје Бора – редни број ЈН ОУ 14-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 • Отворени поступак јавне набавке услуга – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – нателевизији , сукцесивно до краја текуће године – редни број: ЈН ОУ 19-У /2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

 • Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – редни број  ЈН ПО 1-У /2016- репрезентација (угоститељске услуге, смештај)-2 партије

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ