– О   Г   Л   А   С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

– ИНФОРМИСАЊЕ – НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– УСКЛАЂЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године К1-К7

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфансирање у области спорта општине Бор за период јануар – јун 2017.године

– Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku sufinansiranja u oblasti sporta opštine Bor

– Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta opštine Bor

Кункурс за спорт јануар – јун 2017.године – Решење

Кункурс за спорт јануар – јун 2017.године – документација

– PEШЕЊЕ o утврђивању календара манифесзација од посебног интереса за општину Бор, за период јануар-јун 2017

– Rešenje o dodeli stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

– КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У СКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ

– ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД.

– ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА О РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД. -ЗА САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ БОР-

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ  СПОРТА – ЈУЛ ДЕЦЕМБАР 2016

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ САДНИЦА МЕДОНОСНИХ ВРСТА ДРВЕЋА

– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији Општине Бор за 2017. годину

– ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Бор за 2017. годину

– СПОРТ – конкурс, правилник о категоризацији и суфинансирању и обрасци, календар манифестација

– Конкурс – саднице воћака и винове лозе

– Образац – куповина садница воћака и винове лозе

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

– НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

– ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

– КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ПО КОНКУРСУ

– ЗАПИСНИК РАДУ КОМИСИЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

– РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА И РАСПОДЕЛИ СТЕДСТАВА

– ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

– РЕШЕЊЕ И ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ПРЕДЛОГ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ЈАВНИ ВАНРЕДНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЗАЈЕДНО ЗА СПОРТИСТЕ”

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC BUDZET

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC PRIJAVE

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – TEKST KONKURSA

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – ODLUKA

ОБРАЗАЦ УСКЛАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО РЕШЕЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016.ГОД.

– РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– JABHИ KOHКУPC за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– Обрасци К1-9 за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јануар – јун 2016.године

– ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРСТКИХ УДРУЖЕЊА – КЛУБОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

– ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА

– РЕШЕЊЕ о утврђивању календара манифестација од посебног интереса за општину Бор  за период јануар – јун 2016.године

– КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ + obrasci

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ЗООЛОШКИ ВРТ” БОР

– ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ”БОР”БОР

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОДОВОД” БОР

– ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ”ТОПЛАНА” БОР

– РЕШЕЊЕ о избору програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

-РЕШЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

-КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

– ЈАВНИ ВАНРЕДНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ” – поновни поступак

– ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ  ЈАВНОГ ВАНРЕДНОГ КОНКУРСА за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом ”СВИ НА ТРИБИНЕ”

– РАНГ ЛИСТА И ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЅА ШКОЛСКУ 2015/2106 ГОДИНУ

– КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/16 ГОДИНИ

– РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– ЗАПИСНИК СТРУЧНЕ КОMИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОMИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

– КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

– КОНКУРС МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2015. ГОДИНУ

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОБРАЗАЦ 2

– ТАБЕЛА – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/ОБРАЗАЦ 1

– ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБРАЗАЦ 1

– РЕШЕЊЕ о избору програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ОБРАСЦИ К 1-9 

– JABHИ KOHКУPC за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор за период јул – децембар 2015.године

– PEШЕЊЕ o утврђивању календара манифестација од посебног интереса за општину Бор за период јул – децембар 2015.године

– ПРЕДЛОГ за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бор за 2016.годину

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР  ЗА 2016. ГОДИНУ

– Образац: К ЗАХТЕВ КОМИСИЈИ ЗА СПОРТ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БОР ИЗОБЛАСТИ СПОРТА, ПОД НАЗИВОМ ”ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО” 

 JABHИ BAHPEДНИ KOHKУPC за суфинансирање програма од интереса за општину Бор из области спорта, под називом “ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ НА ВОДИ – БОРСКО ЈЕЗЕРО”

– ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА(КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР

– ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СУФИНАНСИРАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР

– ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 2015

– ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

– НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОБРАЗАЦ 2

– ТАБЕЛА – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/ОБРАЗАЦ 1

– ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБРАЗАЦ 1

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ЈАВНА РАСПРАВА – “СТОЛ” БУЧЈЕ

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС за доделу стана младом брачном пару

– К О Н К У Р С ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАНА