Savet za mlade Opštine Bor održao je prvu konstitutivnu sednicu na kojoj je razmatrana odluka o izradi novog lokalnog akcionog plana za mlade kojim će biti definisan razvoj omladinske politike u borskoj opštini u naredne četiri godine.
„Posle dužeg vremena odlukom Skupštine opštine Bor imenovan je Savet za mlade Opštine Bor. To je još jedan dokaz da Opština Bor vodi odgovornu politiku prema mladima, da mladi imaju svoj glas i da će lokalna samouprava u narednom periodu konsultovati Savet prilikom donošenja bitnih odluka značajnih za mlade.“ istakao je Igor Janković, član Opštinskog veća.
Sednici Saveta prisustvovala je i novoizabrana članica Opštinskog veća za omladinu Dejana Nikolov.