– План генералне регулације туристичког подручја „Стол“ – НАЦРТ 

ГРАФИЧКИ ДЕО „СТОЛ“

– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР – ОПШТИНСКА УПРАВА Оглашава ЈАВНИ УВИД У

  • Нацрт Плана генералне регулације туристичког Подручја Стол и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације туристичког подручја Стол на животну средину

    ЈАВНИ УВИД

– План генералне регулације гробља у Брестовцу – НАЦРТ

ГРАФИЧКИ ДЕО ГРОБЉЕ У БРЕСТОВЦУ

План генералне регулације гробља у Бору – НАЦРТ

ГРАФИЧКИ ДЕО ГРОБЉЕ У БОРУ

– План генералне регулације туристичког комплекса „Црни врх“ – НАЦРТ

ГРАФИЧКИ ДЕО „ЦРНИ ВРХ“

– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР – ОПШТИНСКА УПРАВА Оглашава ЈАВНИ УВИД У

  • Нацрт Плана генералне регулације туристичког комплекса Црни врх и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације туристичког комплекса Црни врх на животну средину

  • Нацрт Плана детаљне регулације гробља у Бору и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у Бору на животну средину

  • Нацрт Плана детаљне регулације гробља у Брестовцу и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља у Брестовцу на животну средину

    ЈАВНИ УВИД

– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године

– Оглас 07.09.2017. одлука СО Бор – измена одлуке 14.09.2017.

– Оглас за  продају градског грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године

– Оглас – Општина Бор расписује оглас за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања

Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
– О Г Л А С ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС (на неодређено време)

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

О Г Л А С   Издаје се у закуп пословни простор за март

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– О Г Л А С 3  Издаје се у закуп пословни простор

– О Г Л А С 2  Издаје се у закуп пословни простор

– О Г Л А С  Издаје се у закуп пословни простор

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ