–  Оглас ЈП БОР 1.10.2018. издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања


– Oбавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обрасци за извештавање


– Позив-обавештење за уређење поднеска


 – Оглас ЈП БОР 20.09.2018. издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања


– Оглас ЈП Бор 23.08.2018 издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања


– Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак националних мањина у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града бора за 2019. годину

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

– Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2019. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


Обавештење о коначној листи реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом 17. стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине


– Обавештење о објављивању одлуке о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене заједнице у закуп са могућношћу куповине.


Јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима за подношење предлога за утврђивање назива улица, тргова и заселака на територији општине Бор


ЈАВНИ УВИД У

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у сливу Борске реке и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречићавање отпадних вода у сливу Борске реке (СПУ)

План детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке – Радна верзија нацрта плана

Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Графички прилози


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор


 

Текстуални део                                 Графички део


– Број запослених и преглед финансијских података за месец jануар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец децембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец новембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР ОПШТИНСКА УПРАВА  Оглашава ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Плана генералне регулације градског насеља Бор и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бор на животну средину

ОГЛАС           КАРТЕ            СКИЦЕ              ИНФРАСТРУКТУРА              ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ              СПУ


 

– Обавештење о померању термина одржавања јавне седнице


– Број запослених и преглед финасијских података за месец октобар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године за Скупштину општине, Предсеника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ