– Број запослених и преглед финансијских података за месец jануар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу

– Оглас ЈП БОР 01.02.2018. – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања

– Број запослених и преглед финансијских података за месец ДЕЦЕМБАР 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу

– Број запослених и преглед финасијских података за месец новембар 2017. године

–  Оглас – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања

– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР ОПШТИНСКА УПРАВА  Оглашава ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Плана генералне регулације градског насеља Бор и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бор на животну средину

ОГЛАС           КАРТЕ            СКИЦЕ              ИНФРАСТРУКТУРА              ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ              СПУ

– Обавештење о померању термина одржавања јавне седнице

– Број запослених и преглед финасијских података за месец октобар 2017. године

– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године

– Оглас 07.09.2017. одлука СО Бор – измена одлуке 14.09.2017.

– Оглас за  продају градског грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године

– Оглас – Општина Бор расписује оглас за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања

Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
– О Г Л А С ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС (на неодређено време)

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

О Г Л А С   Издаје се у закуп пословни простор за март

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– О Г Л А С 3  Издаје се у закуп пословни простор

– О Г Л А С 2  Издаје се у закуп пословни простор

– О Г Л А С  Издаје се у закуп пословни простор

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ