– ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017.ГОДИНУ

– ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ

– УПУТСТВО И ОБРАСЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА – ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ БОР НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР

– Табеле за израду предлога финансијских планова за израду буџета за 2017.,2018. и 2019.годину

– Упутство за израду буџета за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину

– Упутство за израду предлога финансијских планова за 2017.,2018 и 2019.годину-директан корисник

– ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)

– Обрасци за припрему програмског буџета

– Табела 2 – Финансијски план 2016-2018. година

– УПУТСТВО ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА, ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА ДРУГОГ НИВОА ВЛАСТИ И ОСТАЛИМ КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

– Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину