Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcije predsednika opštine i skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske uprave.

Opštinsko veće bira Skupština opštine na predlog predsednika opštine, na period od četiri godine i ono utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine, vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi skupština opštine, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine.

Opštinsko veće Bor broji 9 članova, njime predsedava Predsednik Opštine Bor Aleksandar Milikić, a zamenjuje ga zamenik predsednika Opštine Bor Jasmina Orlić.

Članovi opštinskog veća i njihova zaduženja:

  1. Saša Videnović, za oblast urbanizma i komunalno stambene delatnosti
  2. Saška Milošević, za oblast zdravstva
  3. Ljubiša Repeđić, za oblast poljoprivrede i mesne zajednice
  4. Danijel Aleksić, za oblast vanredne situacije
  5. Dobrica Đurić, za oblast socijalne zaštite i društvene brige o deci
  6. Tamara Paunović, za oblast obrazovanja
  7. Milena Stanojković, za oblast kulture i informisanja
  8. Igor Janković, za oblast sporta
  9. Dejana Nikolov, za oblast omladine

Kontakt: Opštinsko veće
Opština Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/427-313
e-mail: vece@opstinabor.rs