Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcije predsednika opštine i skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske uprave.

Opštinsko veće bira Skupština opštine na predlog predsednika opštine, na period od četiri godine i ono utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine, vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi skupština opštine, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine.

Opštinsko veće Bor broji 9 članova, njime predsedava Predsednik Opštine Bor Aleksandar Milikić, a zamenjuje ga zamenik predsednika Opštine Bor Jasmina Orlić.

Članovi opštinskog veća i njihova zaduženja:

  1. Slaviša Frišković, za oblast javnih preduzeća
  2. Boban Janošević, za oblast ruralnog razvoja
  3. Ljubiša Repeđić, za oblast poljoprivrede
  4. Danijel Aleksić, za oblast vanredne situacije
  5. Dobrica Đurić, za oblast socijalne zaštite i društvene brige o deci
  6. Tamara Paunović, za oblast obrazovanja
  7. Milena Stanojković, za oblast kulture i informisanja
  8. Igor Janković, za oblast sporta
  9. Srećko Zdravković, za oblast omladine i projekata

Kontakt: Opštinsko veće
Opština Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/427-313
e-mail: vece@opstinabor.rs