Александар Миликић,
дипломирани инжењер индустријске информатике

Рођен је 1982. године. Пре ступања на функцију председника општине Бор радио је у Друштву „Самачки смештај“ на позицији директора, био директор и заменик предузећа „Борски туристички центар“ и координатор Канцеларије за младе општине Бор. Ожењен, отац троје деце.

 

 

Јасмина Орлић,
економиста

Рођена је 1962. године. Пре ступања на функцију заменика председника општине Бор радила је у Бироу за економику пословања РББ-а на месту самосталног стручног сарадника за расподелу личног дохотка. Удата, мајка двоје деце.