ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР

zivorad-petrovic-ng

 

Живорад Петровић, дипломирани инжењер машинства

Рођен je у Бору 1960. године. Пре ступања на функцију Председника општине Бор био је запослен у Руднику бакра Бор на месту заменика генералног директора, задужен за техничка питња у компанији. Био је управник у погону РББ-а, директор ЈКП Топлана и директор РББ-а. Ожењен је и отац двоје деце.

Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор

тел:030/423-980

е-маил: predsednik@opstinabor.rs 
zika.petrovic@opstinabor.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОР

sasavukadinovic1

Саша Вукадиновић, дипломирани инжењер машинства

Рођен 17.12.1966. у Бору. Завршио машински факултет у Нишу. У периоду од 2006. године до 2010. године обављао послове техничког руководиоца ЕМО погона Јама РТБ-а Бор. Пре ступања на функцију заменика Председника општине Бор, обављао послове Председника општине Бор.

Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор

тел:030/423-980

е-маил: sobor@opstinabor.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР

dusanmarkovic1

Душан Марковић, дипломирани грађевински инжењер

Рођен је 13.10.1954. године у Бору. Основну школу завршио је у Брестовцу, гимназију у Бору 1973. и Грађевински факултет у Нишу 1981. Поседује три лиценце Инжењерске коморе Србије за пројектовање и извођење грађевинских објеката. Добитник највишег признања града Бора, Октобарска награда за 1998. годину. Тренутно се налази на функцији директора градилишта у изградњи Нове топионице бакра и реконструкцији Фабрике сумпорне киселине. Такође, обавља функцију Председника скупштине општине Бор. Познаје француски и енглески језик. Ожењен је и отац двоје деце.

Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор

тел:030/423-980

е-маил: sobor@opstinabor.rs

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОР – ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

friskovic1

Славиша Фришковић, дипломирани инжењер машинства

Рођен је у Зајечару 1956. године. Технички факултет завршио је у Бору. Пре ступања на функцију помоћника Председника обављао је функцију директора ЈКП “Водовод”, такође је обављао послове шефа службе за продају животних осигурања у Компанији Дунав осигурање, директора “Еуро фолија” у Бору, управник погона за производњу бушаћег прибора (ДКБ) при РББ-у, директор “Фабрике вентила за пнеуматике” у Бору, заменик директора “Фабрике вентила за пнеуматике” у Бору и руководиоц електро-машинског одржавања у “Фабрици полиестер фолија” у Бору. Познаје руски и немачки језик.

Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор

тел: 030/423-255, локал 121

е-маил: sobor@opstinabor.rs