Članovi Saveta za mlade opštine Bor razmatrali su na današnjoj sednici predlog Lokalnog akcionog plana za mlade kojim će se bliže definisati omladinska politika, kao i pravci razvoja i jačanje omladinskog aktivizma.